Czy przedsiębiorca musi być finansistą?

Prowadzenie małej firmy teoretycznie nie wymaga fachowej i szczegółowej wiedzy z zakresu finansów. Znajomość wskaźników, umiejętność analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat, nie jest konieczna w przypadku początków działalności. W tym okresie większość zagadnień związanych z finansami, płynnością finansową i analizą finansową przedsiębiorstwa wydaje się logiczna i łatwa do kontrolowania przy zastosowaniu zdroworozsądkowego podejścia.

Finanse firmy – są od tego specjaliści

Sytuacja komplikuje się wraz z rozwojem, zwiększaniem skali działalności i koniecznością kontrolowania coraz większej ilości danych i zmiennych. Oczywiście w takim przypadku z pomocą przychodzą specjaliści, analitycy, księgowi czy dyrektorzy finansowi. Mimo to ważne jest aby właściciel firmy (przedsiębiorca) miał wiedzę na temat finansów firmy i rozumiał procesy które te finanse kształtują.

Finanse i matematyka – każdy może je pojąć

Z doświadczenia wiem, że księgowość, rachunkowość czy finanse to dla wielu przedsiębiorców „czarna magia”. Co więcej, nierzadko konieczność zajmowanie się zagadnieniami finansowymi jest odbierana jako jeden z najbardziej nieprzyjemnych aspektów prowadzenia firmy. Nie musi jednak tak być. Podstawą jest jednak zrozumienie tematu. Finanse to bardzo logiczna dziedzina wiedzy. Nie ma praktycznie osoby która nie byłaby w stanie posiąść sporej wiedzy z tego zakresu. Istotne jest tylko aby omawiane problemy zrozumieć. Nasuwa się tu analogia do znienawidzonej przez wielu matematyki. Jakże często można usłyszeć, że ktoś nie jest w stanie nauczyć się matematyki, jego mózg nie jest do tego fizycznie zdolny. To bzdura! Matematyka jest prosta gdyż jest logiczna. Istotne tylko aby dobry nauczyciel pokazał uczniowi tą logikę. A wtedy jest już z górki. Naprawdę uważam, że nie ma na świecie osób które nie są w stanie pojąć matematyki. A także finansów. Istnieją tylko słabi nauczyciele którzy nie potrafią wiedzy przekazać w sposób umożliwiający jej zrozumienie.