Czy przedsiębiorca musi być finansistą?

Prowadzenie małej firmy teoretycznie nie wymaga fachowej i szczegółowej wiedzy z zakresu finansów. Znajomość wskaźników, umiejętność analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat, nie jest konieczna w przypadku początków działalności. W tym okresie większość zagadnień związanych z finansami, płynnością finansową i analizą finansową przedsiębiorstwa wydaje się logiczna i łatwa do kontrolowania przy zastosowaniu zdroworozsądkowego podejścia.[…]

Finanse w małej firmie

Zdrowe finanse w małej firmie Od lat pracuję z przedsiębiorcami i małymi firmami. W przeszłości jako „trybik” w korporacyjnej machinie bankowej, później przez wiele lat jako specjalista od doboru, sprzedaży i wdrażania usług poprawiających bieżącą płynność finansową. Moimi Klientami były (i są) głownie mikrofirmy, ale także przedsiębiorstwa z sektora MSP. Od ponad 10 lat pomagam[…]