Czy przedsiębiorca musi być finansistą?

Prowadzenie małej firmy teoretycznie nie wymaga fachowej i szczegółowej wiedzy z zakresu finansów. Znajomość wskaźników, umiejętność analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat, nie jest konieczna w przypadku początków działalności. W tym okresie większość zagadnień związanych z finansami, płynnością finansową i analizą finansową przedsiębiorstwa wydaje się logiczna i łatwa do kontrolowania przy zastosowaniu zdroworozsądkowego podejścia.[…]